08:57 AM 04/12/2015 Lượt xem: 1235
Sáng ngày 3/12, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng bộ cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI.

05:40 AM 24/11/2015 Lượt xem: 1066
Sáng ngày 24/11, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT lần thứ 03, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.

04:33 AM 18/08/2015 Lượt xem: 1072
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều 18/8/2015, tại trụ sở Uỷ ban Dân tộc, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 phiên thứ nhất.

05:13 AM 23/06/2015 Lượt xem: 447
Chiều ngày23/06/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hộinghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 39 nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí HàHùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dựHội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Ủy ban; Các đồng chí Bí thư Chi bộthuộc UBDT; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên UBDT.

08:51 AM 09/04/2015 Lượt xem: 433
Chiều ngày 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI). Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III - UBDT tham dự Hội nghị qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan. 

03:27 AM 12/03/2015 Lượt xem: 342
Sáng ngày 12/03/2015,tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT đãtổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 36 nhiệm kỳ 2010 – 2015.Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hộinghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; cácđồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.

08:48 AM 05/02/2015 Lượt xem: 297
Sáng ngày04/02/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chứcHội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 35 nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng chí Hà Hùng, Bí thưĐảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còncó các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ.

07:26 AM 05/12/2014 Lượt xem: 264
Ngày 04/12/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 34 nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Ủy ban.

10:09 AM 13/08/2014 Lượt xem: 359
Sáng ngày 12/8/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). GS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị.