Bộ mẫu văn bản nghiệp vụ về thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. (Theo Quyết định số 69/QĐ-UBKTĐUK ngày 10/10/2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW)

08:37 AM 18/10/2023 |   Lượt xem: 2402 |   In bài viết |