Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

08:10 AM 10/08/2020 |   Lượt xem: 3842 |   In bài viết | 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

 


Nông Quốc Tuấn
Bí thư Đảng ủy

 

 


Nguyễn Thu Minh
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy


Cầm Văn Thanh
Phó Bí thư Đảng ủy

Lò Quang Tú
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Nguyễn Mạnh Huấn
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy


Võ Văn Bảy
Ủy viên BCH Đảng bộ

Nguyễn Quang Hải
Ủy viên BCH Đảng bộ


Hoàng Thị Lề
Ủy viên BCH Đảng bộ

Điểu Mưu
Ủy viên BCH Đảng bộ

Lê Công Bình
Ủy viên BCH Đảng bộ


Tào Việt Thắng
Ủy viên BCH Đảng bộ


Hà Việt Quân
Ủy viên BCH Đảng bộ

Lưu Xuân Thủy
Ủy viên BCH Đảng bộ

Hoàng Văn Tuyên
Ủy viên BCH Đảng bộ

Đinh Thị Phúc
Ủy viên BCH Đảng bộ