Ban Chấp hành Đảng bộ

09:51 AM 14/12/2015 Lượt xem: 31460 In bài viết

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Nông Quốc Tuấn

Bí thư Đảng ủy

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

2

Nguyễn Thu Minh

Phó Bí thư Đảng ủy

Chánh Văn phòng BCSĐ&ĐU

3

Hoàng Đức Thành

Chủ nhiệm UBKT

Chánh thanh tra Ủy ban

4

Cầm Văn Thanh

UVBTV

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

5

Nguyễn Văn Phong

UVBTV

Phó Tổng Biên tập Báo DT&PT

6

Võ Văn Bảy

UVBCH

Chánh VPĐPCTr 135

7

Bùi Văn Lịch

UVBCH

Vụ trưởng Vụ Chính sách DT

8

Huỳnh Thị Sômaly

UVBCH

Vụ trưởng Vụ Địa phương III

9

Nguyễn Sỹ Tá

UVBCH

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

10

Phạm Chí Trung

UVBCH

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

11

Trần Trung

UVBCH

Q. Giám đốc Học viện Dân tộc

12

Nguyễn Quang Hải

UVBCH

Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc

13

Đinh Thanh Huyền

UVBCH

Phó giám đốc Nhà khách Dân tộc

14

Nguyễn Ngọc Hà

UVBCH

Giám đốc Trung tâm Thông tin

15

Lò Quang Tú

UVBCH

Chánh Văn phòng Ủy ban

16

Điểu Mưu

UVBCH

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II

17

Nguyễn Văn Chính

UVBCH

Trưởng phòng Tổ chức Nhà khách Dân tộc, Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc