04:31 PM 07/03/2023  Lượt xem: 88
Ngày 07/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 37, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng ủy.

 04:31 PM 28/02/2023  Lượt xem: 113
Ngày 28/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 12:15 PM 10/02/2023  Lượt xem: 154
Sáng 10/02, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng ủy UBDT.

 11:11 AM 29/09/2022  Lượt xem: 221
Sáng 29/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Một số vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đại tá Vũ Công Hòa, Báo cáo viên trung ương (Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng) là báo cáo viên tại Hội nghị.