Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

11:00 AM 07/03/2024 |   Lượt xem: 1220 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các ban tham mưu của Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía UBDT có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Y Thông cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ UBDT.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Bùi Thiện Lạc, Giám đốc Nhà khách Dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những cống hiến, đóng góp của đồng chí Hầu A Lềnh trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vinh dự lớn của Đảng bộ UBDT và tất cả các đồng chí đảng viên.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận công lao, đóng góp của đảng viên với tổ chức Đảng; là biểu tượng của sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của mỗi đồng chí đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhận định: “Trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Hầu A Lềnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trên bất cứ cương vị nào đồng chí Hầu A Lềnh đều nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể tin tưởng rằng, trong thời gian tới, đồng chí Hầu A Lềnh sẽ tiếp tục phát triển, tham mưu tốt cho Chính phủ; cùng với Đảng bộ UBDT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đảng viên tại UBDT, các thế hệ đồng chí, đồng nghiệp cùng công tác tại các cơ quan, địa phương từng công tác, đã luôn ủng hộ và sát cánh trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chia sẻ: “Cách đây 30 năm, ngày 18/1/1994 tại Chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan chính trị Bộ Quốc phòng, tôi đã được Đảng công nhận và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong 30 năm ấy, dưới là cờ vẻ vang của Đảng, được sự dìu dắt của cấp ủy các cấp, sự hỗ trợ của đồng chí, đồng nghiệp tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và các tổ chức Đảng giao cho”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, trong giai đoạn tiếp theo sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy những kinh nghiệm, những kết quả đã đạt được trong 30 năm qua, tiếp tục cống hiến và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Mong muốn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các Ban đảng Trung ương, đặc biệt là Ban Cán sự, Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT, các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT tiếp tục đồng hành, phối hợp để đồng chí có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường (Ubdt.gov.vn)

Tin khác