10:00 AM 13/01/2022  Lượt xem: 57

 04:00 PM 11/12/2021  Lượt xem: 50
Ngày 11/12, tại Hà Nội, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập chủ trì Hội nghị.

 10:21 PM 19/05/2021  Lượt xem: 272
Chiều 19/5/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Phòng Hành chính thư ký - Văn thư lưu trữ (Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban) trang trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 04:03 PM 18/05/2021  Lượt xem: 252
Chiều 18/5/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe (Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban) trang trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự lễ kết nạp có đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban, Bí thư Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 12:00 PM 18/03/2021  Lượt xem: 257
Sáng 18/3/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổng hợp - UBDT trang trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự lễ kết nạp có các đồng chí Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 02:52 PM 26/10/2020  Lượt xem: 223
Sáng 26/10/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135 - UBDT trang trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự lễ kết nạp có đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy; Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 08:43 AM 23/10/2020  Lượt xem: 268
Ngày 20/10/2020, tại Vụ Địa phương III, Chi bộ Vụ Địa phương III tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Thạch Sa Hoan Vong - quần chúng ưu tú của Vụ. Sau thời gian phấn đấu, rèn luyện và cống hiến, được Chi bộ quan tâm, theo dõi xem xét giới thiệu lên cấp trên để quần chúng ưu tú Thạch Sa Hoan Vong đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 10:36 AM 22/10/2020  Lượt xem: 391
Ngày 22/10/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Trung tâm Thông tin - UBDT trang trọng tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự lễ kết nạp có đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy; Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ cùng tham dự.