Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc: Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

02:53 PM 11/01/2023 |   Lượt xem: 36 |   In bài viết | 

Tập thể Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc chúc mừng đồng chí Bàn Thu Trang vinh dự được kết nạp Đảng

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Bàn Thu Trang.

Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, ngay sau khi nhận Quyết định, đồng chí Bàn Thu Trang đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng Cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác đoàn thể… Đồng chí Bàn Thu Trang cũng gửi lời trân trọng cảm ơn đến Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đảng với sự tin tưởng của Chi bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Văn Tuyên thay mặt Chi bộ, chúc mừng đồng chí Bàn Thu Trang đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cương vị và trọng trách của người Đảng viên, mong muốn đồng chí Bàn Thu Trang không ngừng cố gắng, gương mẫu, phát huy trách nhiệm của người Đảng viên, phục tùng sự phân công của Đảng; không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao... Đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ Đảng viên mới trong thời gian thử thách.