01:22 AM 11/06/2021  Lượt xem: 3948
Phân tích rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát triển khai học tập và thực hiện. Đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn.

 01:18 AM 11/06/2021  Lượt xem: 3958
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

 03:45 PM 08/02/2017  Lượt xem: 4242
Ngày 03/2, Chi bộ Vụ Địa phương II đã tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, người lao động của Vụ Địa phương II.

 04:46 PM 30/09/2016  Lượt xem: 3256
Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sáng ngày 30/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), liên chi bộ Vụ Tổng hợp – Văn phòng Điều phối Chương trình 135 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và chuẩn đạo đức nghề nghiệp”.

 06:55 AM 27/05/2016  Lượt xem: 2907
Chiều ngày 26/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề :“Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số” do GS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016).

 09:57 AM 14/10/2015  Lượt xem: 1471
Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2015) và triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có tính chuyên đề theo đặc thù, đảm bảo hiệu quả, đổi mới về nội dung và hình thức.