Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

05:00 PM 30/08/2023 |   Lượt xem: 2973 |   In bài viết | 

Sáng 30/8 Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chuyên môn của người làm báo Dân tộc và Phát triển”. Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hạ chủ trì buổi sinh hoạt, tham dự buổi sinh hoạt còn có đồng chí Đinh Thị Phúc, Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc.

Tại buổi sinh hoạt Chi bộ, Chi uỷ, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã phổ biến, quán triệt một số thông tin, vấn đề thời sự trong nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời định hướng công tác truyền thông, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ cũng đánh giá công tác xây dựng đảng và triển khai các nhiệm vụ trong tâm, trong đó, Chi ủy Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nội dung công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thể hiện trên các mặt công tác. Cụ thể Chi uỷ, Ban Biên tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuất bản, phát hành báo theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc và vận hành Báo điện tử Dân tộc và Phát triển đạt hiệu quả; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các vấn đề thời sự, về chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi...

Trong tháng 8, Báo Dân tộc và Phát triển xuất bản, phát hành 9 kỳ (số) với số lượng phát hành đạt trên 28.000 tờ/kỳ. Công tác phát hành đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời, đúng đối tượng, nộp lưu chiểu đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nội dung tuyên truyền bám sát định hướng của Uỷ ban Dân tộc và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, theo sát nhu cầu thông tin của bạn đọc. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Dân tộc; các sự kiện quan trọng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, của đất nước, như kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9…

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về Công tác dân tộc, chính sách dân tộc, gương người tốt, việc tốt…; các đề tài về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các DTTS; vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín, nghệ nhân trong việc phát huy và gìn giữ di sản văn hóa của đồng bào các DTTS;...

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

Tiếp tục vận hành Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Báo điện tử. Trong tháng có khoảng 1.300 tin, bài/tháng được đăng lên Báo Điện tử với lượng truy cập bình quân đạt khoảng 1,2 triệu - 1,5 triệu lượt/tháng.

Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Báo Dân tộc và Phát triển đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chuyên môn của người làm báo Dân tộc và Phát triển”.

Chuyên đề tập trung vào các nội dung về tư tưởng của Hồ Chí Minh về phục vụ Nhân dân và Tư tưởng Hồ Chí Minh về người làm báo cách mạng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, báo chí cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là vũ khí sắc bén để đấu tranh với kẻ thù. Là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức của người làm báo phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, từ đây cũng đã định hình nên những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo Việt Nam.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp các đảng viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về người làm báo cách mạng, đội ngũ những người làm báo Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Nhiều nhà báo không ngại khó khăn, thử thách, sẵn sàng xung kích đi đầu trong việc thông tin, cung cấp sự kiện cho công chúng, định hướng dư luận xã hội, vạch ra những hiện tượng, những vấn đề bức xúc trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thực hiện hiệu quả chức năng thông tin, phản biện xã hội của báo chí.

Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chuyên môn của người làm báo Dân tộc và Phát triển”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển cũng đã nêu ra thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chuyên môn của người làm báo Dân tộc và Phát triển.

Cụ thể, Chi ủy Chi bộ và Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng tới toàn thể đội ngũ những người làm báo trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tổ chức các cuộc sinh hoạt Đảng chuyên đề về học tập, và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn công tác để nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân gắn với trách nhiệm đạo đức của những người làm báo cách mạng. Bên cạnh đó, tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các giải pháp đưa Báo Dân tộc và Phát triển trở thành cơ quan báo chí “đa phương tiện” đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới; phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của bạn đọc là đại đa số nhân dân.

Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng dư luận. Trung thành với mục đích phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc; kiên quyết ngăn ngừa tình trạng thương mại hóa báo chí, xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận độc giả.

Tập trung nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền. Chi ủy Chi bộ tiếp tục lãnh chỉ đạo viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số Nghị quyết số 02 - NQ/CB về giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trên Báo Dân tộc và Phát triển; Nghị quyết số 19 - NQ/CB về giải pháp nâng cao chất lượng thông tin phản biện trên Báo Dân tộc và Phát triển. Đặc biệt, với đối tượng bạn đọc đặc thù chủ yếu là đồng bào DTTS, nội dung các tác phẩm báo chí súc tích, ngôn ngữ giản dị, mạch lạc, dễ hiểu.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ những người làm báo; xây dựng đội ngũ làm báo Dân tộc và Phát triển có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ và tri thức…