Vụ Địa phương II tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

03:45 PM 08/02/2017 |   Lượt xem: 4061 |   In bài viết | 

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Y Dẫn Êban, Bí thư Chi bộ Vụ Địa phương II đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta qua các thời kỳ. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II đã giới thiệu về Đảng Cộng sản ta qua các thời kỳ và các kỳ Đại hội Đảng; về triển khai học việc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với  thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các cán bộ, đảng viên cũng phát biểu, bày tỏ nhận thức của mình về Đảng, về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng Chi bộ, cơ quan, công đoàn vững mạnh.

Thông qua buổi tọa đàm, đồng chí Y Dẫn Êban, Bí thư Chi bộ đã quán triệt đến các cán bộ, đảng viên phải luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; luôn phấn đấu học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Đối với Bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, cần xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân trong thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên, CBCC và người lao động cần xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc. Tập thể cán bộ, đảng viên của Vụ Địa phương II quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2017, tiếp tục xây dựng Chi bộ ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Cùng ngày, Công đoàn Vụ Địa phương II đã tổ chức bốc thăm, trả lời câu hỏi liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận thức về Đảng và một số câu hỏi liên quan đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.

Phước An