08:00 PM 26/08/2022  Lượt xem: 179
Là phương hướng, mục tiêu trọng tâm của Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nêu ra tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, diễn ra vào chiều ngày 26/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT). Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 05:00 PM 26/08/2022  Lượt xem: 150
Đây là chủ đề của Đại hội Chi bộ Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 được diễn ra vào sáng ngày 26/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT). Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 10:46 PM 25/08/2022  Lượt xem: 141
Chiều ngày 25/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổng hợp đã long trong tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 04:29 PM 25/08/2022  Lượt xem: 226
Sáng ngày 25/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Tạp chí Dân tộc đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 02:00 PM 25/08/2022  Lượt xem: 88
Sáng ngày 25/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 02:43 PM 24/08/2022  Lượt xem: 495
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025, diễn ra vào sáng ngày 24/8, tại trụ sở UBDT.

 01:39 PM 23/08/2022  Lượt xem: 136
Sáng ngày 23/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã long trong tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 03:55 PM 20/08/2022  Lượt xem: 250
Đây là chủ đề của Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2025 được diễn ra vào sáng ngày 19/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT). Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 10:00 PM 19/08/2022  Lượt xem: 206
Với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, chiều ngày 19/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và tập thể các đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.