Đại hội Chi bộ Tạp chí Dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

04:29 PM 25/08/2022 |   Lượt xem: 1655 |   In bài viết | 

Đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng sự thành công của Đại hội Chi bộ Tạp chí Dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ Tạp chí Dân tộc trình tại Đại hội cho thấy, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cấp trên, với tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy Chi bộ Tạp chí Dân tộc đã phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong Tạp chí nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong các mặt công tác như: giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện triển khai đầy đủ các buổi học Nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo đoàn thể quần chúng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng viên được chú trọng. Thường xuyên chăm lo xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí trong chi bộ và đơn vị.

Trước nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Chi bộ đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Tạp chí Dân tộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn về công tác dân tộc, chính sách dân tôc. Nội dung các số Tạp chí luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ là cơ quan nghiên cứu, hướng dẫn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của UBDT; là diễn đàn phản ánh quan điểm, góc nhìn và ý tưởng đề xuất của các nhà khoa học, nhà quản lý về xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam trên cả bình diện lý luận và thực tiễn. Đồng thời, Tạp chí Dân tộc cũng là kênh thông tin phổ biến mô hình, kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo; biểu dương người tốt việc tốt; hướng dẫn xây dựng mô hình điểm về công tác phổ biến giáo dục, pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cổ vũ việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Tạp chí Dân tộc xác định mục tiêu thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên; nắm chắc đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bám sát nhiệm vụ của UBDT và thực tế ở vùng dân tộc, miền núi; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung nâng cao tính lí luận, nâng cao khả năng phản biện xã hội của Tạp chí vào quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách, chương trình, dự án dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động; tích cực chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đảng viên và công tác quần chúng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng Chi ủy Chi bộ Tạp chí Dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Tạp chí Dân tộc trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Cầm Văn Thanh biểu dương những thành Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ trọng tâm để Chi bộ Tạp chí Dân tộc chú trọng triển khai trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Cầm Văn Thanh đề nghị: Chi bộ cần tập trung vào những vấn đề lớn, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Các đảng viên trong Chi bộ Tạp chí Dân tộc bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.