Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng nhiệm kỳ 2022 - 2025

02:00 PM 25/08/2022 |   Lượt xem: 1232 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban, Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng. Đảng viên trong Chi bộ luôn tâm huyết, nhiệt tình với công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Ban Quản lý được giao quản lý một số đề án, dự án như: Xây dựng Trụ sở cơ quan UBDT tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc; ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và DTTS ở Việt Nam; xây dựng trụ sở Văn phòng đại diện của UBDT tại TP. Hồ Chí Minh; sửa chữa trụ sở UBDT tại 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội...

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên. Trong công tác sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ, tổ chức nhiều nội dung mang tính chuyên sâu trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, từ đó đề ra giải pháp tập trung giải quyết các tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Thảo luận và góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã thẳng thắn, nhìn nhận một số hạn chế, từ đó đề xuất những giải pháp để Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Một số ý kiến đề nghị cần hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự, tăng cường cán bộ có năng lực; chú trọng công tác phát triển đảng; tăng cường các hoạt động đoàn thể, tạo sự gắn kết trong đơn vị...

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ quyết tâm nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đảng viên và người lao động. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo và khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để có những giải pháp cụ thể, khắc phục triệt để những mặt còn tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, Chi bộ cần quan tâm hơn đến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Củng cố bộ máy, tổ chức, nhân sự và chú trọng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm tính khoa học, chuyên nghiệm và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để góp phần xây dựng Chi bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Viên - Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.