Đại hội Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

10:23 PM 14/09/2022 |   Lượt xem: 1331 |   In bài viết | 

Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2022

Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2022 khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song tập thể Chi ủy, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Chi ủy, Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng được đặt lên hàng đầu; là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Nhờ đó các cán bộ, đảng viên đều có lập trường, quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các vướng mắc, tồn tại về mặt tư tưởng đã được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận thống nhất trong Chi bộ và tập thể Báo Dân tộc và Phát triển. 

Sinh hoạt Chi bộ có nhiều đổi mới. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đều gắn với các vấn đề trọng tâm, cốt lõi vì sự phát triển toàn diện của cơ quan; đoàn kết nội bộ được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Về công tác kiểm tra giám sát, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đều thực hiện chế độ báo cáo công tác tự kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của từng đảng viên. 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của cơ quan.

Các đảng viên của Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển biểu quyết tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, Chi ủy, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã ban hành các nghị quyết nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung trên báo in và báo điện tử như: Nghị quyết số 02 về giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; Nghị quyết số 19 về nâng cao chất lượng thông tin phản biện trên Báo Dân tộc và Phát triển; Nghị quyết số 52 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo điện tử Dân tộc và Phát triển. Nhờ đó, uy tín, vị thế của Báo ngày càng được khẳng định, được đông đảo bạn đọc, nhất là bạn đọc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đón nhận.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về kinh phí, nguồn nhân lực nhưng Chi ủy, chi bộ đã lãnh chỉ đạo quyết liệt để đưa Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển đi vào hoạt động chính thức từ ngày 04/11/2020. Báo điện tử đã từng bước đi vào hoạt động nề nếp và ngày càng hiệu quả, trở thành một kênh thông tin tuyên truyền chính thống của Ủy ban Dân tộc trên Internet, là cơ quan báo chí chủ lực trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, về vùng DTTS và miền núi.

Các đảng viên trong Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bên cạnh đó, Chi ủy, Chi bộ cũng đang lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các giải pháp đưa Báo Dân tộc và Phát triển trở thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc và tuyên truyền hiệu quả, kịp thời Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 như quy định tại Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn bộ phận, Chi đoàn, Chi hội Nhà báo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng trong các hoạt động, phong trào thi đua, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trong vùng DTTS và miền núi…, qua đó đã động viên khích lệ tinh thần cán bộ, viên chức, người lao động, tạo bầu không khí làm việc vui tươi, phấn khởi trong toàn cơ quan. Lãnh đạo tổ chức thành công 3 kỳ Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu với nhiều đổi mới, sáng tạo, để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp, thảo luận nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng Chi bộ trong giai đoạn tới như: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong xây dựng Đảng và cơ quan phát triển vững mạnh; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ những người làm báo Báo Dân tộc và Phát triển; tăng cường vai trò của Chi bộ và Đảng viên trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tòa soạn;…

Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Chi ủy, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên Báo Dân tộc và Phát triển. Báo đã phản ánh kịp thời tin tức thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành Trung ương, địa phương, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…

Trong đó, nổi bật với những bài viết về chính sách - đời sống, bám sát thực tiễn cơ sở vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào khó khăn. Qua đó, phản ánh kịp thời những khó khăn của đồng bào trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; những bất cập trong thụ hưởng chính sách dân tộc… Bên cạnh đó, Chi ủy, Chi bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Đại diện Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ khóa mới

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, đồng chí Lò Quang Tú đề nghị, Chi bộ Báo Dân tộc Phát triển tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, với cách tiếp cận mới, đột phá về tư duy; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lê Công Bình tái đắc cử Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tập thể Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển khẳng định: Với phương châm "Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển", Đại hội Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022  -2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Đồng thời, đồng chí Bí thư cũng đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.