Vụ Công tác dân tộc địa phương: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất

03:52 PM 11/01/2023 |   Lượt xem: 3828 |   In bài viết | 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Dân tộc ta đã hiến dâng cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Người đã để lại di sản vô giá, vĩ đại đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của Dân tộc, của nhân loại và thời đại. Bác là niềm tin, niềm tự hào của Dân tộc Việt Nam; được học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong những năm qua, cùng với các chi bộ, các tổ công đoàn trong Uỷ ban Dân tộc; cán bộ, đảng viên, người lao động Vụ Công tác dân tộc địa phương (Bộ phận Cần Thơ) tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, đây là niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm mà mỗi người cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, trau dồi, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mãi là niềm vui, niềm hạnh phúc và cao hơn là nhu cầu thiết thân trong công việc hàng ngày.

Với ý nghĩa đó, vừa qua, Tổ Đảng, Tổ Công đoàn Vụ Công tác dân tộc địa phương (Bộ phận Cần Thơ) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn viên công đoàn Vụ Công tác dân tộc địa phương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những nội dung hoạt động đầu năm của Tổ Công đoàn ở địa bàn nhằm thực hiện Công văn số 171-CV/ĐU ngày 20/12/2022 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về việc triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và Chỉ thị số 1433/CT-UBDT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn đối với công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc.

Bác Hồ chụp ảnh với đồng bào các DTTS. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ chụp ảnh với đồng bào các DTTS. (Ảnh tư liệu)

Mục đích của buổi sinh hoạt là nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Công đoàn gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức, lao động chủ động triển khai các nhiệm vụ, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2023. Đồng thời, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ của Tổ Công đoàn, củng cố sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ của công chức, đoàn viên công đoàn.

Xác định sinh hoạt chuyên đề cũng là dịp để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn và dư luận xã hội để chủ động, kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh; tham mưu các giải pháp thu hút công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn cao, có năng lực, gắn bó, tâm huyết cống hiến cho ngành công tác dân tộc. Đồng thời khơi gợi tinh thần chủ động, tự giác của công đoàn viên trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác công đoàn, trong đó hàng đầu là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua đó, Tổ Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo sự chuyển biến đồng bộ, vận động đoàn viên công đoàn tích cực thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Vụ Công tác dân tộc địa phương năm 2023.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí công đoàn viên cùng nhau trao đổi các nội dung về “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thông tin về chủ đề năm 2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương: “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của công chức, người lao động, công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần tự nguyện, tự giác và mỗi đoàn viên công đoàn đều xem đó là nhu cầu thiết yếu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ trong ngày một, ngày hai mà diễn ra thường xuyên, thậm chí suốt đời. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày và tuyên truyền, vận động người khác cùng làm.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí công đoàn viên nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong hoạt động công đoàn và công tác chuyên môn, phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, xây dựng Vụ Công tác dân tộc địa phương ngày càng phát triển./.

 

Nguyễn Hoàng Hành, Chi bộ Vụ Công tác Dân tộc địa phương