Đại hội Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

06:40 PM 31/08/2022 |   Lượt xem: 767 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng chúc mừng sự thành công của Đại hội Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ 2020 - 2022, các đảng viên trong Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, mối quan hệ trong cấp ủy - lãnh đạo Vụ và đảng viên gắn bó, dân chủ. Ý thức học tập, rèn luyện, thái độ trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến rõ nét. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được nhận thức và thực hiện đúng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Chi bộ đảng luôn đạt trong sạch, vững mạnh, chất lượng tổng hợp, tham mưu các đề án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi uỷ Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc luôn chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo được sự thống nhất cao giữa tập thể cấp ủy, lãnh đạo vụ trong công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động của Vụ. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Vụ Chính sách dân tộc đã đạt được một số kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị như hoàn thành 5/5 nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ (Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG 1719; triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG; Đề án Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN; Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao như: Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS&MN giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Các đại biểu tham dự Đại hội đứng dậy, làm nghi thức chào cờ

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Vụ Chính sách dân tộc đã xây dựng 160 báo cáo chuyên đề theo yêu cầu Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành, vụ, đơn vị. Đã tham mưu ban hành 59 văn bản trả lời kiến nghị của cử tri, báo cáo chất vấn của Đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ 9 và 10 Quốc hội khóa XIV. Phối hợp góp ý 610 văn bản theo yêu cầu các bộ, ngành và các vụ, đơn vị của Ủy ban về xây dựng, thẩm định các đề án, dự án, chương trình, chính sách do các bộ, ngành quản lý thực hiện ở vùng DTTS&MN; văn bản gửi các tỉnh để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách dân tộc và gửi các vụ, đơn vị để phối hợp, giải quyết nhiệm vụ được giao...

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBDT đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Chi bộ; động viên toàn thể đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, tích cực học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đảng viên trong Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo và khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Chi bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban cán sự đảng, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất đối với nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, gắn chặt chẽ với triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với nhiều quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy và toàn thể đảng viên, Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng được Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra; góp phần thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đồng chí Nguyễn Thu Minh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Thu Minh đề nghị Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, thực chất... góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin khác