Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017

09:16 AM 25/06/2015 Lượt xem: 1278 In bài viết

Đại hội được nghe đồng chí Nguyễn Huy Duẩn, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 trình bày dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2017. Báo cáo cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự quan tâm của Lãnh đạo Ủy ban và sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ, đơn vị trong cơ quan, toàn bộ đảng viên đã đoàn kết, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, chủ động sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác trong tình hình mới. Chi bộ đã phối hợp với Lãnh đạo Vụ chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các nhiệm vụ do Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo Ủy ban giao trên các lĩnh vực: quản lý thực hiện Kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; công tác quản lý đầu tư – xây dựng cơ bản; công tác quản lý tài chính. Đồng thời tập thể Chi ủy, Chi bộ cũng đã tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc lãnh đạo của Chi bộ là thông qua việc xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết…

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như: nhiệm vụ quản lý của Vụ trải rộng trên các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tuy nhiên các đảng viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến chất lượng và hiệu quả còn thấp. Bên cạnh đó tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động của các đảng viên phần nào còn hạn chế…

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; phòng và chống sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đao thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo chi ủy, chi bộ; chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Tại Đại hội, các đảng viên Vụ Kế hoạch - Tài chính đã trình bày các tham luận và đưa ra các ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp hết sức thiết thực vào dự thảo báo cáo cũng như định hướng các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Chi bộ đã từng bước trưởng thành và có nhiều tiến bộ vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao đồng thời hoàn thiện bộ máy tổ chức, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Chi bộ. Báo cáo chính trị Chi bộ đã xây dựng theo đúng đề cương hướng dẫn, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được khá rõ nét, tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Thứ trưởng yêu cầu Báo cáo phải bổ sung đánh giá những nhiệm vụ thực hiện bám vào nội dung nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015; chỉ ra được nguyên nhân, tồn tại, hạn chế để đề ra những phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ mới; đánh giá cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; sắp xếp trình tự, hoàn thiện báo cáo để trình Đảng ủy. Thứ trưởng mong muốn trong nhiệm kỳ mới Chi ủy Chi bộ tiếp tục cố gắng vươn lên xứng danh đơn vị tổng tham mưu trưởng hoàn thành đúng chức năng quản lý nhà nước;

Đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới

Đại hội đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Hoàng Anh  làm Phó Bí Thư Chi bộ. Đại hội cũng bỏ phiếu bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Ngọc Ánh