Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 42 nhiệm kỳ 2020-2025

12:00 PM 17/07/2023 |   Lượt xem: 1528 |   In bài viết | 

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 42, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan UBDT; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.

Báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy cơ quan UBDT đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng tập trung lãnh đạo về tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm, nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai nghiêm túc việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên nhìn chung ổn định; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Đến nay, chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Dựa trên những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ cơ quan UBDT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chỉ đạo các vụ, đơn vị chuẩn bị các điều kiện để lãnh đạo Ủy ban tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang ở một số địa phương thuộc khu vực miền núi, biên giới nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; tiếp tục tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị…

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 42 nhiệm kỳ 2020-2025 cũng tiến hành các nội dung đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; thông qua Nghị quyết về tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xác định những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đối với các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Đảng ủy chuẩn bị đề án tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan UBDT đảm bảo đúng thời gian, quy trình, tạo không khí hứng khởi cho cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động của Đảng bộ cơ quan UBDT đảm bảo thống nhất trong tư tưởng, kế hoạch. Đổi mới công tác đào tạo tập huấn, nâng cao nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả cao…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, đồng thời đề nghị Văn phòng Ban Cán sự Đảng hoàn thiện lại báo cáo dựa trên các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng và các đại biểu tại Hội nghị. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhận định lại và chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm để bổ sung đầy đủ vào báo cáo.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị các Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; các tổ chức đảng, từng đảng viên phải phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh, cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường (http://ubdt.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong/hoat-dong-cua-uy-ban/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-co-quan-ubdt-lan-thu-42-nhiem-ky-2020-2025.htm)