02:40 PM 15/02/2022  Lượt xem: 322

 12:00 PM 29/11/2021  Lượt xem: 233
Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh.Nội dung đó được thể hiện không chỉ ở tư tưởng của Người về dân tộc, về quan hệ dân tộc - giai cấp và cách mạng giải phóng dân tộc; về đại đoàn kết dân tộc; về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về Đảng Cộng sản và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, mà còn ở tư tưởng đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh.

 12:00 AM 28/11/2021  Lượt xem: 159
“Cô Lữ Thị Loan rất được việc, nhiệt tình, dân bản rất ưng cái bụng, tin tưởng lắm” - tôi thực sự ấn tượng về phần nhận xét của rất nhiều bà con bản Bua, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) dành cho nữ Bí thư chi bộ của bản. Điều khiến tôi càng ấn tượng là chị Loan sinh 1989 nhưng đã từng là Trưởng bản, đại biểu HĐND xã và là một trong số “hiếm hoi” cán bộ thôn bản có bằng đại học.

 12:00 PM 12/11/2021  Lượt xem: 315
Tây Nam Bộ là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, trong đó đông nhất là đồng bào Khmer với dân số hơn 1,1 triệu người, chiếm trên 87% dân số DTTS toàn vùng. Trong cộng đồng dân tộc Khmer, mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo (Phật giáo Nam tông) gắn bó với nhau một cách rất tự nhiên, bền chặt. Nói cách khác, Phật giáo Nam tông đã trở thành tôn giáo của người Khmer và góp phần tạo nên một nền văn hóa đặc sắc.