Chi bộ Vụ Tuyên truyền: Đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia năm 2022

09:53 AM 05/04/2022 |   Lượt xem: 1093 |   In bài viết | 

Thực hiện quan điểm và tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Uỷ ban Dân tộc giao Vụ Tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 16. 

Chi bộ Vụ Tuyên truyền đã phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết theo hướng ngày càng đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Ngay từ đầu năm 2022, Chi bộ Vụ Tuyên truyền đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP nhằm góp phần giữ vững ổn định biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

Mục đích của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP:

Một là, tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số tình hữu nghị của nhân dân các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia. Xây dựng, củng cố niềm tin bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai là, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào vùng biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.                                            

Ba là, giúp đồng bào các dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh bác bỏ những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hữu nghị ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đầu tư công trình hồ chứa nước ở vùng biên giới góp phần giúp nhân dân chủ động nguồn nước tưới và nước sinh hoạt. Ảnh: Huyền Nhung

Nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP:

a. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào 

Thứ nhất, tuyên truyền các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào; Các Tuyên bố chung và Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào.

Thứ hai, tuyên truyền việc hai bên đang nỗ lực triển khai thực hiện Thỏa thuận trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự phát và kết hôn không giá thú; việc hai bên đang phối hợp xây dựng Quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; Đề án Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2025. Bản Giao ước thi đua giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Lào giai đoạn 2017-2020.
 

Giao lưu văn hóa giữa đồng bào các dân tộc vùng biên cương ở Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Thứ ba, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Lào; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, di sản văn hóa của các dân tộc; tham gia các hoạt động kết nghĩa giữa các đồn biên phòng Việt Nam, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào cũng như các cụm dân cư hai bên biên giới.
 

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022 tại Cửa khẩu cảng Bến Lức, Long An. Ảnh: Minh Luận

Thứ tư, tuyên truyền tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thúc đẩy giao thương của các địa phương khu vực biên giới, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Tuyên truyền các tấm gương điển hình, tiên tiến trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.
Thứ năm, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

b. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia 

Thứ nhất, tuyên truyền các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thứ hai, tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ ba, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở của việc xác định hệ thống mốc giới, đường biên giới chính quy, hiện đại cũng như việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và khu vực; về trách nhiệm giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia; vận động đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, di sản văn hóa của các dân tộc.


 

Nhân dân cùng Bộ đội Biên phòng chung tay bảo vệ biên giới quốc gia. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lân, tháng 3 năm 2022.

Thứ tư, tuyên truyền chính sách dân tộc đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia về các chính sách phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

Thứ năm, tuyên truyền về các hoạt động "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Đổi mới, sáng tạo các hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP
Bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung Nghị quyết 16/NQ-CP, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Chi bộ Vụ Tuyên truyền đã đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết. 

Những đổi mới, sáng tạo trong hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP năm 2022 được Chi bộ Vụ Tuyên truyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gồm:

Một là, sản xuất và phát sóng phóng sự tài liệu chuyên san tuyên truyền về tình hữu nghị của nhân dân các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Phát sóng trên kênh truyền hình thiết yếu của Trung ương (Một trong các kênh: Truyền hình tiếng dân tộc VTV5; Truyền hình Quốc hội; Truyền hình Nhân Dân; Truyền hình Quốc phòng; Truyền hình Công an nhân dân; Truyền hình kỹ thuật số VTC).

Hai là, xây dựng, sản xuất audio spot tiểu phẩm tuyên truyền chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiều số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia. Sản xuất bằng tiếng Việt và biên tập, biên dịch sang 05 thứ tiếng: Mông, Thái, Ê Đê, Gia Rai, Khmer. Phát hành trên phạm vi 10 tỉnh có chung đường biên giới với Lào (Sơn La, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum) và 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang). Các audio spot này sẽ được chuyển đến địa phương bằng đường link và file mềm; phát định kỳ trên loa truyền thanh xã, bản; phát trong các chương trình tiếng Việt/tiếng dân tộc thiểu số của các Đài Phát thanh địa phương; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các địa phương vùng biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Ba là, sản xuất chuyên đề phát thanh bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số tuyên truyền về tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam gồm:

- Sản xuất và phát sóng chương trình tọa đàm: Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách trong mối quan hệ quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ an ninh biên giới cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới. Phản ánh tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội khu vực biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia. Phát trong Chuyên mục Biên giới xanh - VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Sản xuất phóng sự và phát sóng các chuyên mục phát thanh bằng tiếng Việt: Phản ánh phong trào bảo vệ an ninh biên giới, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân các dân tộc vùng biên giới; phản ánh những vấn đề nổi cộm diễn ra ở vùng dân tộc thiểu số trên biên giới cùng những giải pháp thiết thực. Biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, người có uy tín có những đóng góp thiết thực trong công tác vận động nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới. Phát trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022. Ảnh: Bế Gia

- Sản xuất phóng sự và phát sóng các chuyên mục phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số: Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, gồm 07 chuyên mục, phát sóng 04 thứ tiếng: Thái, Mông, Dao, Cơ Tu. Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, gồm 09 chuyên mục, phát sóng 08 thứ tiếng: Khmer, Chăm, Ê Đê, Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai, Cơ Ho, M’nông.

Chi bộ Vụ Tuyên truyền rất kỳ vọng những đổi mới, sáng tạo trong hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP sẽ góp phần trang bị, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, trên cơ sở xác định hệ thống mốc giới, đường biên giới chính quy, hiện đại cũng như hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và khu vực; về trách nhiệm giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam – Campuchia; về các chính sách phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; vận động đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, di sản văn hóa của các dân tộc… góp phần giữ vững ổn định biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng./.

Nguyễn Thị Huyền Nhung, Chuyên viên chính, Chi bộ Vụ Tuyên truyền

Tin khác