Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Khí thế mới, quyết tâm cao

01:56 PM 25/01/2022 |   Lượt xem: 1701 |   In bài viết | 

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới và phát triển. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tiếp tục được chú trọng với sự chuyển biến mạnh mẽ, để lại những dấu ấn quan trọng, từ đó, tạo đà thực hiện các mục tiêu cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chuyển biến tích cực và toàn diện

Nhìn lại chặng đường năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy cơ quan UBDT để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Đúng như đánh giá của ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tại Hội nghị phối hợp tổng kết công tác dân tộc cơ quan UBDT năm 2021 vừa qua là, Đảng ủy cơ quan UBDT đã thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm và trách nhiệm cao, luôn hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn. 

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy cơ quan UBDT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trên cơ sở Chương trình công tác toàn khóa và tình hình thực tiễn của Đảng bộ; Đảng ủy kịp thời ban hành Chương trình công tác; các kế hoạch về công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Đặc biệt, lãnh đạo chỉ đạo các vụ, đơn vị, các Ban Dân tộc làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người DTTS thuộc hộ nghèo với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn được quan tâm, ưu tiên, đầu tư và ngày càng phát triển. Ảnh minh họa

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT...

Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai xây dựng các dự án và các hợp phần thuộc các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Dào San (Bộ đội Biên phòng Lai Châu, năm 2021)

Xung lực mới hướng tới thành công

Bước sang năm 2022 - năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cơ quan UBDT. 

Bước sang năm 2022 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cơ quan công tác dân tộc, là năm tiền đề triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các vụ, đơn vị, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao. Bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, nhất là triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030.

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo và các em học sinh trường PTDTNT huyện Phong Thổ (Lai Châu năm 2021)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tập trung xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... 

Đánh giá về những kết quả đạt được và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn cho rằng, năm 2021 chúng ta vừa trải qua một thời kỳ đầy khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid -19 gây ra. Mặc dù vậy, trong lĩnh vực công tác dân tộc đã sự chuyển biến mạnh mẽ, gặt hái được những kết quả quan trọng, từ đó, tạo đà thực hiện các mục tiêu cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Với khí thế mới,  cán bộ, đảng viên sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Lê Ngọc (Báo Dân tộc và Phát triển)

Tin khác