12:00 PM 12/11/2021  Lượt xem: 670
Tây Nam Bộ là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, trong đó đông nhất là đồng bào Khmer với dân số hơn 1,1 triệu người, chiếm trên 87% dân số DTTS toàn vùng. Trong cộng đồng dân tộc Khmer, mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo (Phật giáo Nam tông) gắn bó với nhau một cách rất tự nhiên, bền chặt. Nói cách khác, Phật giáo Nam tông đã trở thành tôn giáo của người Khmer và góp phần tạo nên một nền văn hóa đặc sắc.