Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK ngày 16/8/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

04:00 PM 17/08/2023 |   Lượt xem: 464 |   In bài viết |