Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

12:00 AM 13/10/2023 |   Lượt xem: 670 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. QD-124-TW.pdf( 4.68 MB )