(Sổ tay đảng viên): Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên web

08:20 AM 22/11/2023 |   Lượt xem: 2076 |   In bài viết | 

Lễ khai trương Sổ tay đảng viên điện tử (Nguồn: Mic.gov.vn)

Giống như một thư viện thu nhỏ, Sổ tay đảng viên điện tử sẽ hỗ trợ đảng viên tìm kiếm, xem và tải về các tài liệu, văn bản liên quan đến Đảng, các tài liệu nội bộ và có thể đánh dấu xem sau, rất thuận tiện cho đảng viên muốn xem lại văn kiện tư liệu sau này, giúp tiết kiệm tối đa thời gian truy cập thông tin.

Việc đưa vào vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử sẽ góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong công tác đảng nói riêng; từng bước đổi mới phương thức quản trị, quản lý cán bộ, đảng viên và sinh hoạt đảng; nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ngày 20/11/2023, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 275-CV/ĐU về việc lập danh sách đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử và yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc lập danh sách đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Ban cán sự đảng) để tổng hợp và cấp phát tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sau khi được cấp phát tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử, mỗi đảng viên sẽ nhận được email thông báo "Khởi tạo tài khoản trên hệ thống Sổ tay đảng Viên", email có các thông tin về tài khoản đăng nhập (là số thẻ đảng viên) và mật khẩu đăng nhập.

Email thông báo "Khởi tạo tài khoản trên hệ thống Sổ tay đảng Viên"

Để đăng nhập và thay đổi mật khẩu tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử trên web, cần phải thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử theo địa chỉ: Stdv.dukcqtw.dcs.vn

Bước 2. Điền thông tin "Tài khoản""Mật khẩu" đã được gửi về email.

Đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử

Bước 3. Click vào biểu tượng cờ Đảng ở góc phải màn hình và chọn "Trang cá nhân"

Sổ tay đảng viên điện tử

Bước 4. Để thay đổi mật khẩu, chọn "Đổi mật khẩu": "Mật khẩu cũ" nhập mật khẩu được gửi về email, sau đó nhập 02 lần mật khẩu mới (Độ dài tối thiểu của mật khẩu mới là 8, phải có ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường, 1 ký tự đặc biệt và 1 chữ số.) vào các ô "Mật khẩu mới" và chọn "Lưu".

Đổi mật khẩu Sổ tay đảng viên điện tử

Trên đây là hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử trên web, chúc các đồng chí đảng viên thực hiện thành công!

(Tổng hợp và biên tập.)