Quyết định số 21-QĐ/UBDT ngày 23/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

11:09 AM 24/09/2022 |   Lượt xem: 1165 |   In bài viết |