09:09 AM 07/08/2013 Lượt xem: 333
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo Kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Pháp chế đã có Nghị quyết số 14-NQ/CBPC ngày 17/6/2013 về việc “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp 1992”. Ngày 01/8/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Pháp chế tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp 1992” với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Pháp chế (8/8 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Đắc Bình, Bí thư Chi bộ chủ trì sinh hoạt.Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chuyên đề, phát huy trách nhiệm của từng đảng viên, Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Bí thư Chi bộ chuẩn bị nội dung  chuyên  đề, yêu cầu từng đảng viên nghiên cứu, tham khảo các tài liệu liên quan để tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó tập trung vào các Điều như: Điều 4 để khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước, các quy định của Hiến pháp liên quan đến công tác dân tộc như: Điều 5, 45, 57, 58, 62, 64, 66, 80, 108…và những Điều khoản khác của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992...

09:47 AM 06/08/2013 Lượt xem: 390
Chiều ngày 5/8/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Trung tâm Thông tin đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

10:50 AM 23/05/2013 Lượt xem: 273
Ngày 20/5/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Trung tâm Thông tin, UBDT đã tổ chức lễ kết nạp cho các quần chúng ưu tú tại Chi bộ. Dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan UBDT, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin cùng toàn thể 16 đảng viên trong chi bộ cùng tham dự.

08:12 AM 14/05/2013 Lượt xem: 292
Chiều ngày 10/05/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Chuẩn mực đạo đức của người đảng viên, công chức Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc”. Cùng dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Hữu Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Hoàng Đức Thành, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Vụ Pháp chế cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ Pháp chế.

11:34 AM 26/03/2013 Lượt xem: 329
Sáng ngày 25/03/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) Vụ Địa phương I đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy; đại diện Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trong Ủy ban cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ Địa phương I.

11:31 AM 26/03/2013 Lượt xem: 293
Ngày 22/03/2013, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Tổng hợp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; dự Đại hội còn có đại diện Chi bộ Viện Dân tộc, Thanh tra UBDT cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Vụ Tổng hợp.

11:31 AM 26/03/2013 Lượt xem: 310
Chiều ngày 24/03/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời.

11:25 AM 26/03/2013 Lượt xem: 313
Ngày 21/3/2012, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2012 – 2015. Dự Đại hội có đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng thời là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT; đ/c Nông Trung Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012 cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ.

03:32 AM 12/10/2012 Lượt xem: 280
Ngày 12/10/2012, Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Tham dự Đại hội có đại diện một số Chi bộ các Vụ, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan UBDT cùng 9/10 đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính.