10:50 AM 23/05/2013  Lượt xem: 492
Ngày 20/5/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Trung tâm Thông tin, UBDT đã tổ chức lễ kết nạp cho các quần chúng ưu tú tại Chi bộ. Dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan UBDT, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin cùng toàn thể 16 đảng viên trong chi bộ cùng tham dự.

 08:12 AM 14/05/2013  Lượt xem: 422
Chiều ngày 10/05/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Chuẩn mực đạo đức của người đảng viên, công chức Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc”. Cùng dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Hữu Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Hoàng Đức Thành, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Vụ Pháp chế cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ Pháp chế.

 11:34 AM 26/03/2013  Lượt xem: 469
Sáng ngày 25/03/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) Vụ Địa phương I đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy; đại diện Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trong Ủy ban cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ Địa phương I.

 11:31 AM 26/03/2013  Lượt xem: 448
Ngày 22/03/2013, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Tổng hợp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; dự Đại hội còn có đại diện Chi bộ Viện Dân tộc, Thanh tra UBDT cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Vụ Tổng hợp.

 11:31 AM 26/03/2013  Lượt xem: 455
Chiều ngày 24/03/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời.

 11:25 AM 26/03/2013  Lượt xem: 465
Ngày 21/3/2012, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2012 – 2015. Dự Đại hội có đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng thời là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT; đ/c Nông Trung Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012 cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ.

 03:32 AM 12/10/2012  Lượt xem: 479
Ngày 12/10/2012, Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Tham dự Đại hội có đại diện một số Chi bộ các Vụ, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan UBDT cùng 9/10 đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính.

 04:13 AM 08/10/2012  Lượt xem: 446
Sáng ngày 05/10/2012, Chi bộ Vụ Địa phương II thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan UBDT, Bí thư Chi bộ; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Địa phương II.

 03:07 AM 28/09/2012  Lượt xem: 439
Ngày 22/9/2012, tại Hà Nội, Chi bộ Nhà khách Dân tộc (NKDT), Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Dự Đại hội cho đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy UBDT; đại diện các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ các Vụ, đơn vị UBDT cùng toàn thể 12 đồng chí đảng viên Chi bộ Nhà khách Dân tộc.