Chi bộ Vụ Pháp chế sinh hoạt Chuyên đề “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp 1992”

09:09 AM 07/08/2013 Lượt xem: 318 In bài viết

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến, cụ thể là có 8/8 ý kiến đề nghị giữ nguyên Điều 4 của Hiến pháp để khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước vì quy định này hoàn toàn phù hợp với truyền thống lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng cũng như vai trò, vị trí của Đảng ta hiện nay. Đồng thời, việc quy định trên cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trước toàn thể nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 

Một số ý kiến khác đề nghị sửa đổi, thiết kế lại rõ hơn nội dung của Điều 5, nên tập trung sâu vào vấn đề dân tộc, các ý kiến đều tán thành quy định tại Khoản 1 và đề nghị bỏ một số từ ngữ tại khoản 2 Điều này để thể hiện rõ sự giúp nhau giữa các dân tộc một cách hài hòa, tự nguyện; đưa đoạn 2 khoản này quy định thành một khoản riêng và bổ sung như sau: “Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, hẹp hòi dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc”. Về Điều 58 Dự thảo: Đa số các ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “và các dự án phát triển kinh tế - xã hội” quy định tại khoản 3 Điều này, tránh việc lạm dụng trục lợi, thu hồi đất của người dân không cần thiết…


Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ phối hợp với lãnh đạo Vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, xây dựng phương hướng công tác tháng tiếp theo, Chi bộ đã chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt từng chuyên đề, phân công từng đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị để sinh hoạt có chất lượng, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của từng đảng viên.


Trong tháng 7/2013 Chi bộ Vụ Pháp chế đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Chi bộ, đảng viên phấn khởi, yên tâm công tác, không có biểu hiện sai lệch về chính trị tư tưởng; đảng viên nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao từ đầu năm. Chi bộ cũng đã phối hợp với Lãnh đạo vụ chỉ đạo công chức, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn trọng tâm quý III năm 2013.


Trong tháng 8, Chi bộ Vụ Pháp chế phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ chỉ đạo đảng viên, công chức trong Vụ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy cơ quan, nghị quyết Chi bộ; triển khai công tác chuyên môn quý IV năm 2013.

 

Theo Kế hoạch, quý 4 năm 2013 Chi bộ tiếp tục sinh hoạt Chuyên đề về công tác phát triển đảng viên ở Chi bộ cơ sở./.

Nguyễn Đắc Bình