Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương I nhiệm kỳ 2012-2015

11:34 AM 26/03/2013 Lượt xem: 306 In bài viết

Tại Đại hội, đồng chí Ma Thế Luận, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Địa phương I nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chị bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Trong nhiệm kỳ 2010-2012, Chi bộ đã bám sát các chương trình, nghị quyết, nhiệm vụ kế hoạch của cơ quan để chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong hành động, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác chuyên môn, tạo được sự đồng thuận trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan giao. Trong nhiệm kỳ 2010-2012 Chi bộ Vụ đã đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ đối với lĩnh vực công tác dân tộc; ngay từ đầu nhiệm kỳ Chi bộ bám sát nhiệm vụ, kế hoạch chuyên môn được giao cùng với lãnh đạo chính quyền ra Nghị quyết, đặt trọng tâm thứ tự các công việc để ưu tiên thực hiện; thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 24-NQ/ĐU ngày 14/03/2011 Nghị quyết về xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc (giai đoạn 2011-2015); trong công tác chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, bám sát và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp Ủy, Chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chi bộ luôn coi công tác xây dựng tổ chức Đảng là nhiệm vụ then chốt, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong Chi bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ đã tự tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy khối và Đảng ủy cơ quan, Nghị quyết của Chi bộ; thực hiện tốt công tác lãnh đạo đoàn thể chính trị và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng chí Ma Thế Luận trình bày dự thảo báo cáo tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ 2012-2015 Chi bộ Vụ Địa phương I đặt ra mục tiêu: Tập trung bám sát vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, của Vụ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ để chỉ đạo; kế hoạch khắc phục tồn tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ, đội ngũ đảng viên; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tăng cường mối liên hệ giữa chi bộ, chính quyền và đoàn thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững sự đoàn kết thống nhất, tập trung dân chủ trong Chi bộ và trong Vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp và đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn của Chi bộ nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban giao.

Đồng chí Bùi Thế Tung, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Vụ Địa phương I đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với đội ngũ Lãnh đạo và cán bộ còn ít nhưng phải quản lý và nắm bắt tình hình trên địa bàn rộng lớn, với tinh thần đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Vụ và Chi bộ cùng các đồng chí cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Địa phương I đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ tới Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu Vụ cần nắm bắt tình hình sát hơn nữa, dự báo trước tình hình ở địa phương để tham mưa cho Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để đồng bào yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống ngày một tốt hơn; Vụ cần tích cực triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc, các chương trình, dự án đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc ở các địa phương; kiểm tra, thanh tra các chương trình, dự án của các Bộ, ngành thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phối hợp với các địa phương triển khai chiến lược công tác dân tộc. Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Vụ cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng Đảng, phát triển, bồi dưỡng, đào tạo đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một cách nghiêm túc nhằm khắc phục những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại. Phó Bí thư mong muốn trong nhiệm kỳ 2012-2015 Chi bộ Vụ Địa phương I phát huy những kết quả đạt được, xây dựng và phát triển Vụ ngày một vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban giao.

Đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong không khí dân chủ, Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương I đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng bầu đồng chí Ma Thế Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương, đảng viên trong Chi bộ tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015.

Đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí Thư Đảng ủy tặng hoa, chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015.

Đồng chí Bùi Thế Tung, Vụ trưởng Vụ Địa phương I tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015.

Sơn Nam