Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2012-2015

11:31 AM 26/03/2013 Lượt xem: 268 In bài viết

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đức Thành, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Trong nhiệm kỳ 2010-2012, hoạt động của Chi bộ Vụ Tổng hợp luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan UBDT. Cán bộ, đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các nghị quyết của Chi bộ, của Đảng ủy cấp trên và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Đảng viên trong Chi bộ luôn tự học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2010-2012, Chi bộ đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban giao: Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ủy ban xây dựng Dự thảo Chương trình hành động công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011-2016 của UBDT; Tham gia xây dựng chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; thực hiện một số nhiệm vụ chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; thực hiện Dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia y tế; thực hiện Dự án điều tra thực trạng môi trường chăn nuôi, đề xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Quảng Ngãi; thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ Vụ Tổng hợp đặt ra mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp lãnh đạo, nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều ý kiến tham luận, cùng chia sẻ, đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết, đưa ra các ý kiến đề xuất hoạt động trong nhiệm kỳ 2012- 2015 nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban giao cho.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Vụ Tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thứ trưởng có nhiều ý kiến góp ý cho bản dự thảo Báo cáo của Chi bộ. Thứ trưởng yêu cầu Chi bộ sớm hoàn thiện Báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các đại biểu; xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Vụ, đưa vị thế của Vụ lên tầm cao mới; cần thực hiện kiểm điểm nghiêm túc và sữa chữa những yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4; tập trung nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên trong Vụ xứng tầm với nhiệm vụ mà Lãnh đạo Ủy ban giao; bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ đảng viên cần có kiến thức thực tiễn thông qua việc đi cơ sở nắm tình hình; Vụ cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ xuyên suốt, đó là: nắm bắt, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình công tác dân tộc, chính sách dân tộc, an ninh trật tự, đời sống, tâm tư, tình cảm của đồng bào dân tộc, đặc biệt đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; Chi bộ và Lãnh đạo Vụ cần làm tốt công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị trong Ủy ban và  tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với các Bộ, ngành liên quan; cần đưa đề tài khoa học vào Nghị quyết Đại hội, cần phải làm tốt hơn, bài bản hơn, nâng cao chất lượng đề tài khoa học…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Triệu Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp làm Phó Bí thư Chi bộ. 

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2012-2015.

Đồng chí Triệu Hồng Sơn, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp tặng hoa chia tay các đồng chí đảng viên nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

Sơn Nam