Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời nhiệm kỳ 2012-2015

11:31 AM 26/03/2013 Lượt xem: 284 In bài viết

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Trong nhiệm kỳ 2010-2012, Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên của Ban thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Lãnh đạo Ủy ban giao. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị. Trong công tác phối hợp với đối tác nước ngoài Ban Quản lý Dự án đã phối hợp chặt chẽ với đối tác, thống nhất cách thức đóng gói thiết bị để dễ kiểm định, không bị nhầm lẫn và thuận lợi cho việc vận chuyển đến chân công trình trên địa bàn hiểm trở mà không sảy ra đổ vỡ hay thất lạc; Ban Quản lý Dự án đã tham mưu trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt toàn bộ cơ chế quản lý thực hiện dự án, đảm bảo quá trình triển khai và thực hiện được vận hành chặt chẽ mà thuận lợi, thông suốt, đảm bảo không thất thoát ngân sách; Dự án thực hiện trên địa bàn trải rộng và có địa hình phức tạp, trên 50% số xã không có đường ô tô; Ban Quản lý Dự án đã tổ chức việc nghiệm thu 420 trạm điện của dự án để bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp quản, khai thác sử dụng theo quy định và bảo đảm tiến độ; đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn đặt ra yêu cầu làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 2010-2012; phối hợp với chính quyền thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các tiêu cực khác; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI; trong nhiệm kỳ 2010-2012 Chi bộ đã giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và đã kết nạp được 1 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2012-2015 Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời đặt ra mục tiêu tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, xây dựng mối quan hệ giữa Chi bộ - Chính quyền và đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc xây dựng Đảng, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quyết tâm xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ. Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại Đại hội các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời đã thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến để hoàn thiện cho Dự thảo báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chi bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban giao, dùng năng lượng mặt trời, cung cấp điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với những nơi có địa hình khó khăn, hiểm trở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với số lượng cán bộ rất ít mà khối lượng công việc lớn như vậy, Ban đã hết sức cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án cần đánh giá những nhiệm vụ đã làm được, những nhiệm vụ chưa làm được và có phương hướng giải quyết; trong nhiệm kỳ tới. Đảng ủy mong muốn Chi bộ bám sát nhiệm vụ được giao, bám sát công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng, công tác lãnh đạo đoàn thể chính trị và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở; Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm xây dựng đảng, công tác của đoàn thể, quần chúng; hoàn thiện bộ máy; đồng chí Nông Trung Thông mong muốn trong nhiệm kỳ tới Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Lãnh đạo Ủy ban giao, đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn và yếu kém còn tồn tại.

Đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong không khí dân chủ của Đại hội, Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban quản lý Điện mặt trời được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

Đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Sơn Nam