Chi bộ Trung tâm Thông tin sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

09:47 AM 06/08/2013 Lượt xem: 365 In bài viết

Dự buổi sinh hoạt với Chi bộ Trung tâm Thông tin có các đồng chí: Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Phan Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin cùng tham dự.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ đã quán triệt một số văn bản cấp trên như: Công văn 237/BTG - ĐUK của Đảng ủy khối về tuyên truyền một năm thực hiện NQTW4; Công văn số 189-CV/ĐU về đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Chi ủy viên Chi bộ, Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 của Chi bộ Trung tâm Thông tin. Các đảng viên trong Chi bộ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo của Chi bộ như: Chi bộ cần tăng cường hơn nữa công tác phát triển Đảng, ổn định công tác tổ chức; cần quyết liệt đổi mới trong việc đưa tin hoạt động của Lãnh đạo UBDT, hoạt động của UBDT với các địa phương; nâng cao chất lượng thông tin; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu của cơ quan…

Đ/c Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại buổi sinh hoạt


Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao về những đổi mới trong sinh hoạt Chi bộ của Trung tâm Thông tin, nội dung sinh hoạt đã có sự chuẩn bị kỹ hơn, sinh động hơn. Đồng chí nhấn mạnh tới 3 yếu tố quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, đó là: chất lượng đảng viên phải tốt; Chi ủy Chi bộ phải đảm bảo năng lực, trình độ, sức chiến đấu; Nội dung sinh hoạt mỗi tháng phải được đẩy cao hơn, đổi mới về nội dung, phương pháp sinh hoạt. Trong mỗi phiên sinh hoạt thường kỳ không nhất thiết phiên nào cũng phải có sinh hoạt chuyên đề, mà phải bàn kỹ, bàn sâu về từng chuyên đề đã đưa ra, trao đổi từng phần và đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề thành những nhiệm vụ cụ thể. Trong các buổi sinh hoạt cần dành thời gian cho các nội dung như: báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện Chỉ thị 03 và việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của Chi bộ; Đi sâu nâng cao chất lượng các chuyên đề và phải có tổng kết chuyên đề.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Chi bộ Trung tâm phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị trong cơ quan; chủ động nâng cao chất lượng thông tin nhằm phục vụ tốt hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT; tăng cường tập huấn cho toàn thể cán bộ cơ quan về ứng dụng công nghệ thông tin; cập nhật các chuyên đề lên Cổng Thông tin Đảng ủy cơ quan để đa dạng hóa thông tin, là nơi để các Chi bộ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.

Cũng tại phiên sinh hoạt thường kỳ lần này, toàn thể đảng viên Chi bộ đã được nghe đồng chí Cao Cường, đảng viên được Chi bộ Trung tâm phân công giới thiệu về chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Qua đó nhấn mạnh tới những yêu cầu tối thiểu mà mỗi cán bộ, viên chức công tác về lĩnh vực công nghệ thông tin cần phải có cũng như yêu cầu đối với các Trung tâm Thông tin. Qua chuyên đề này, đảng viên trong Chi bộ đề nghị cần ban hành nghị quyết nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Xuân Thường