Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ: Đại hội Chi bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2015

11:25 AM 26/03/2013 Lượt xem: 299 In bài viết

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tư, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị; cùng với lãnh đạo Vụ tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy chế của cơ quan UBDT. Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; chú trọng xây dựng sự đoàn kết trong toàn đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Góp ý vào bản dự thảo Báo cáo tổng kết, các đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều ý kiến tham luận, cùng chia sẻ, đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết, đưa ra các ý kiến đề xuất hoạt động cho giai đoạn mới đạt nhiều kết quả cao hơn. Đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng thời là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị: Báo cáo tổng kết cần bổ sung và nêu rõ hơn những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua như công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng; kiểm điểm Chi ủy cần sâu sắc hơn…Đối với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, kiện toàn cấp ủy đủ năng lực lãnh đạo, xây dựng tập thể đoàn kết trong cấp ủy cũng như trong Chi bộ, khắc phục những tồn tại, yếu kém của Chi ủy Chi bộ các nhiệm kỳ trước; phối hợp với chính quyền đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. 

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế của Chi bộ. Đồng chí đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đảng viên đối với bản dự thảo Báo cáo chính trị để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. 

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ và thống nhất, Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-20015. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

ồng chí Giàng Seo Phử bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2012-2015

Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2012-2015

Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2012-2015 ra mắt tại Đại hội

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 201-2012 tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

Xuân Thường