08:01 AM 05/07/2013  Lượt xem: 527
Chiều ngày 04/07/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ, ban Chấp hành Đảng ủy; cùng các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 04:45 AM 05/07/2013  Lượt xem: 550
Ngày 12/3/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Dự Hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ cùng các thành viên Tổ Giúp việc sửa đổi Hiến pháp 1992 cơ quan UBDT.

 03:00 AM 09/04/2013  Lượt xem: 619
Ngày 15/3/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của Đảng ủy Khối cho toàn thể đảng viên.

 03:01 AM 14/01/2013  Lượt xem: 570
Ngày 12/1/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (mở rộng) khóa VI, tổng kết công tác Đảng năm 2012 và để ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBDT; Các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

 11:50 AM 30/10/2012  Lượt xem: 548
Ngày 29/10/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ XVI. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

 03:07 AM 28/09/2012  Lượt xem: 508
Ngày 9/8/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ;  các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

 03:01 AM 28/09/2012  Lượt xem: 546
Ngày 26/9/2012, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Cán sự Đảng UBDT đã  tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 02:48 AM 27/06/2012  Lượt xem: 521
Ngày 26/06/2012, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường kách mệnh”. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý Luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng toàn thể đảng viên cơ quan UBDT; toàn thể cán bộ, đảng viên Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III dự Hội nghị thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến của cơ quan UBDT.

 08:59 AM 10/01/2012  Lượt xem: 528
Sáng ngày 6/01/2012, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012. Dự Hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.