11:50 AM 30/10/2012  Lượt xem: 454
Ngày 29/10/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ XVI. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

 03:07 AM 28/09/2012  Lượt xem: 406
Ngày 9/8/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ;  các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

 03:01 AM 28/09/2012  Lượt xem: 438
Ngày 26/9/2012, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Cán sự Đảng UBDT đã  tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 02:48 AM 27/06/2012  Lượt xem: 406
Ngày 26/06/2012, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường kách mệnh”. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý Luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng toàn thể đảng viên cơ quan UBDT; toàn thể cán bộ, đảng viên Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III dự Hội nghị thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến của cơ quan UBDT.

 08:59 AM 10/01/2012  Lượt xem: 408
Sáng ngày 6/01/2012, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012. Dự Hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

 08:25 AM 03/11/2011  Lượt xem: 412
Ngày 28/10/2011, tại Uỷ ban Dân tộc, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2011. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng bộ cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị.

 08:12 AM 08/09/2011  Lượt xem: 445
Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Kế hoạch số 02 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), ngày 2/8/2011, tại UBDT, Đảng ủy UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng chí Hà Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.