Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

03:07 AM 28/09/2012 Lượt xem: 244 In bài viết
<xmp style="DISPLAY: inline" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false">

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Thị Hồng Thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ trình bày dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 và đồng chí Nguyễn Hữu Giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2012. Qua các báo cáo cho thấy: Ngay từ đầu năm, Đảng Uỷ cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo các chi bộ, vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2012. Tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2011 tại thành phố Huế. Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 14/3/2011 của Đảng ủy cơ quan về xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc giai đoạn 2011-2015. Đến nay, đã có 8 chương trình, đề án, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách do UBDT quản lý (Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn; Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 1342/QĐ-TTg; Quyết định số 1592/QĐ-TTg; Đề án phát triển KT-XH các dân tộc Mảng, Cống, cờ Lao, Ha Hủ;...). Hoàn thành dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức UBDT nhiệm kỳ 2011-2016 trình Chính phủ. 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tập trung đẩy mạnh quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 3,4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Đảng ủy và Ban cán sự Đảng phối hợp tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan UBDT với 445 đại biểu tham dự. Đảng ủy cũng đã tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm lý luận “Đường cách mệnh” và tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) với gần 500 lượt đại biểu là cán bộ, đảng viên, Ủy viên BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan, quần chúng  hai vụ Địa phương II, Địa phương III tham dự. 

Đảng ủy đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên cơ quan UBDT; xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”; ban hành văn bản chỉ đạo và văn bản hướng dẫn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và theo nguyên tắc, quy định của Đảng.  

Công tác phát triển Đảng, Đảng vụ được duy trì có nề nếp, đảm bảo quy trình, chất lượng. Đảng uỷ đã tiếp nhận 8 đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ cơ quan UBDT và chuyển sinh hoạt cho 3 đảng viên về đơn vị mới; tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; cử 33 quần chúng ưu tú dự lớp nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức, kết quả 100% đạt khá, giỏi (loại giỏi chiếm trên 50%); xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên mới; xét đề nghị kết nạp Đảng cho 8 quần chúng ưu tú. 

Đảng ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012, chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm; Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 và phân công các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra phụ trách các chi bộ... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012 vẫn còn một số hạn chế như: một số công việc chưa thực hiện đúng tiến độ, một số cán bộ, đảng viên chưa có trách nhiệm cao và chưa chủ động trong công việc, một số đồng chí ủy viên BCH chưa thường xuyên nắm bắt, đôn đốc chi bộ được phân công phụ trách, một số chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát triển khai chưa thường xuyên, chế độ thông tin, báo cáo của một số chi bộ cho Đảng uỷ cơ quan chưa kịp thời, đầy đủ.  

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 như: Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo các chi bộ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó tập trung xây dựng các chính sách dân tộc, xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch; làm tốt công tác tổ chức cán bộ khi có Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của UBDT; giữ vững kỷ luật phát ngôn... 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: Tập trung chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch số 48 về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) hết sức quyết liệt, bài bản và đảm bảo chất lượng, tiến độ; Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2012; các chi bộ liên quan thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan về xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc giai đoạn 2011-2015 cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo và phối hợp tốt với Ban Cán sự Đảng về công tác tổ chức cán bộ khi triển khai Nghị định mới; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; thực hiện tốt công tác Đảng vụ, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác tư tưởng; Thực hiện tốt kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác cán bộ... 

Nguyễn Văn Phong