Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

02:01 AM 25/09/2015 Lượt xem: 1234 In bài viết

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung vào các nội dung chính như: Lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch các đồng chí lãnh đạo cấp Bộ trưởng, cấp Thứ trưởng; Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp Vụ và xem xét việc giải thể Chi bộ chuyên trách công tác Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ thông báo quy trình quy hoạch cán bộ cấp chiến lược giai đoạn 2016-2021.. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Bộ trưởng và chức danh Thứ trưởng giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu các Chi bộ quán triệt nội dung chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng đến đảng viên trong Chi bộ về Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị nội dung, kế hoạch cho nhiệm kỳ mới trên cơ sở kế thừa nội dung của nhiệm kỳ khóa cũ; rà soát các nội dung của BCH khóa cũ xem còn những gì tồn đọng và các nội dung từ nay đến cuối năm của BCH nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiến Đạt