HƯỚNG DẪN Số: 1755/HD-TLĐ VỀ CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

11:05 AM 29/05/2014 Lượt xem: 318 In bài viết
Nội dung xem tại đây!

Tin khác