Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949

10:39 AM 29/05/2014 Lượt xem: 283 In bài viết
Nội dung chi tiết xem tại đây!

Tin khác