Chi bộ Vụ Địa phương II sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2014

11:25 AM 18/04/2014 Lượt xem: 232 In bài viết

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đức đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Chi bộ trong quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II. Báo cáo cho thấy, ngay từ đầu năm, Chi bộ Vụ Địa phương II đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị bám sát các nhiệm vụ công tác được giao tại Quyết định 600/QĐ-UBDT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết trình Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trực tiếp phụ trách phê duyệt và đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng kế hoạch, tiến độ một số nhiệm vụ trong quý I/2014. Chi bộ luôn quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phổ biến kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối cơ quan TW và Đảng ủy cơ quan UBDT đến toàn thể các đảng viên. Chi bộ chủ động quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khóa XI về các nội dung: hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối cơ quan TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Hiến pháp sửa đổi năm 2013, NQ TW8 khóa XI. Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao làm tiêu chí để phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan, Công đoàn và của mỗi cán bộ, đảng viên Vụ Địa phương II cuối năm 2014.

Trong quý II, Chi bộ Vụ Địa phương II tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị bám sát cơ sở, theo dõi, tổng hợp đầy đủ tình hình vùng đồng bào dân tộc, tình hình các địa phương tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam cấp tỉnh, huyện lần II; tổ chức Đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại một số tỉnh Trung Trung Bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt; triển khai hiệu quả dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng vệ sinh môi trường và xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường vùng đồng bào dân tộc Ê Đê khu vực Tây Nguyên” và mô hình điểm “Truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV dựa vào cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên năm 2014” đồng thời triển khai thực hiện tốt chuyên đề “Đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới” trong Chương trình công tác phối hợp năm 2014 giữa Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên”.

Chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm thực thi công vụ theo các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong cơ quan công tác dân tộc và chuẩn mực đạo đức đặc thù của người cán bộ, đảng viên Vụ Địa phương II; thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với 02 đảng viên theo Điều 30 của Điều lệ Đảng; xét và đề nghị cấp trên công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị; quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng, đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên để "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tình thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan UBDT

Phước An