Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

11:22 AM 18/04/2014 Lượt xem: 400 In bài viết

Tham dự có đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Đảng Ủy viên phụ trách Chi bộ và đại diện Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp chế UBDT cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ DTTS.


Thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, việc xây dựng hương ước, quy ước thời gian qua đã được triển khai thực hiện trên cả nước; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện và được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS đã đẩy mạnh, cụ thể như việc tuyên truyền phổ biến  Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và bản Quy ước mẫu thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn để bài trừ hủ tục lạc hậu, xóa bỏ các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh.


Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Chung, đảng viên Chi bộ Vụ DTTS đã báo cáo kết quả rà soát xây dựng quy ước liên quan đến lĩnh vực gia đình từ quan điểm công ước CEDAW, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới; khái quát kết quả rà soát, nghiên cứu tổng quan việc xây dựng và thực hiện quy ước của làng, bản, thôn, ấp vùng đồng bào DTTS có liên quan tới bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.


Thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến góp ý tập trung xoay quanh những quy định trong quy ước cổ hủ, liên quan đến những điều cấm trong Nghị định số 32 ngày 27/03/2002 quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các DTTS; đề xuất cho việc xây dựng quy ước trong vùng DTTS nhằm phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp liên quan đến lĩnh vực gia đình và hạn chế phong tục, tập quán hoặc những hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, trẻ em gái…


Các đại biểu tham dự cuộc họp


Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nông Trung Thông biểu dương sự cố gắng, trách nhiệm của tập thể Chi bộ Vụ DTTS trong việc xây dựng chuyên đề hết sức thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí đề nghị tập thể Chi bộ Vụ DTTS cần nhận thức rõ hơn những nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo UBDT và Đảng ủy Khối giao; tiếp tục triển khai các kế hoạch, xây dựng Chi bộ ngày một lớn mạnh; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; phấn đấu thực hiện Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Quốc Thành