Chi bộ Vụ Pháp chế sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2014

10:38 AM 29/03/2014 Lượt xem: 235 In bài viết

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đắc Bình, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác của Chi bộ trong quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II. Trong quý I năm 2014, với tinh thần quyết tâm cao, tập thể Chi bộ Vụ Pháp chế đã tiến hành triển khai thực hiện xuất sắc một số nhiệm vụ được giao tại Quyết định 600/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân ngay từ đầu năm. Cùng với Lãnh đạo Vụ, Chi ủy Chi bộ đã chỉ đạo quyết liệt đảng viên, công chức tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng và hiệu quả; thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ quan; nội quy, quy chế làm việc của Ủy ban; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đột xuất được Lãnh đạo Ủy ban giao.


Phát huy kết quả đạt được, trong quý II, Chi bộ Vụ Pháp chế tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể đảng viên, công chức trong Vụ; tăng cường giáo dục ý thức kỷ luật của đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch và Nghị quyết số 01, 02 của Đảng ủy Khối; tiếp tục triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ một cách hiệu quả. Cũng tại cuộc họp Chi bộ lần này, Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Đảng viên, công chức Vụ Pháp chế với việc thi hành Hiến pháp 2013". Đây là 1 trong 4 chuyên đề mà Chi bộ đã xây dựng, ban hành Nghị quyết của Chi bộ để tổ chức sinh hoạt trong các quý năm 2014.

Các đảng viên Chi bộ đã nghe đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Bí thư, Phó Vụ trưởng giới thiệu những điểm mới của Hiếp pháp 2013, trong đó tập trung giới thiệu những quy định của Hiến pháp tại Chương 2 về "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân"; đặc biệt là khẳng định vai trò vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 4), nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng phải phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình...


Đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy phát biểu tại phiên họp


Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nông Trung Thông biểu dương sự cố gắng, trách nhiệm của Cấp ủy Chi bộ và đảng viên Vụ Pháp chế trong việc duy trì nề nếp, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đ/c đề nghị tập thể Chi bộ Vụ Pháp chế cần nhận thức rõ hơn những nhiệm vụ được Lãnh đạo UBDT và Đảng ủy Khối giao; đảng viên trong Chi bộ luôn đi đầu trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn quý II năm 2014; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công vụ của người làm công tác pháp chế; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Quốc Thành