Chi bộ Vụ Pháp chế sinh hoạt thường kỳ tháng 2 và triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2014

10:36 AM 29/03/2014 Lượt xem: 285 In bài viết

Trong tháng 02/2014 Chi bộ Vụ Pháp chế đã làm tốt công tác chính trị tương tưởng. Đảng viên, công chức yên tâm công tác, không có biểu hiện sai lệch về chính trị, tư tưởng, không vi phạm kỷ luật phát ngôn; luôn gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của Chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4; Đảng viên giữ vững kỷ luật lao động, nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao. Công tác lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ được Chi bộ và Lãnh đạo chính quyền phối hợp tốt. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2014; phân công trách nhiệm cho đảng viên là đầu mối trong từng công việc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Công tác Chi bộ được quan tâm, duy trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ, chú trọng cải tiến nội dung, gắn với từng chuyên đề theo kế hoạch; định hướng trong cấp uỷ, xây dựng kế hoạch, tài liệu 04 chuyên đề để sinh hoạt Chi bộ trong năm 2014; tham dự các cuộc họp, hội thảo trong và ngoài UBDT; công tác phát triển đảng được Chi bộ thường xuyên quan tâm; tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật dành cho cán bộ, công chức và người lao động trong UBDT.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi sinh hoạt.

 
Trong tháng 03/2014 Chi bộ Vụ Pháp chế tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cơ quan; thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, hạn chế; sinh hoạt chuyên đề "Đảng viên, công chức Vụ Pháp chế với việc thi hành Hiến pháp 2013”.


Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ, các đảng viên đều nhất trí với dự thảo nội dung sinh hoạt Chi bộ tháng 02, kế hoạch công tác Chi bộ tháng 03/2014. Các đảng viên đề nghị cần quan tâm hơn đến công tác phát triển đảng trong Chi bộ; bồi dưỡng nhận thức về chính trị vững vàng cho đảng viên; thống nhất triển khai chuyên đề cụ thể trong  sinh hoạt Chi bộ tháng 3; sắp xếp lại các chuyên đề sinh hoạt; chuẩn bị kỹ đề cương nội dung các chuyên đề sinh hoạt Chi bộ…

 
Chi bộ đã ra 01 Nghị quyết về 04 chuyên đề đưa vào sinh hoạt trong năm 2014 với các nội dung: Chuyên đề 01: “Đảng viên, công chức Vụ Pháp chế với việc thi hành Hiến pháp 2013”; nội dung trọng tâm tập trung vào những điểm mới của Hiến pháp như: về lĩnh vực công tác dân tộc, quyền con người, đất đai…”; Chuyên đề 02: “tăng cường và giữ gìn kỷ luật đảng viên, công chức Vụ Pháp chế gắn với đạo đức công vụ”; Chuyên đề 03: “Đảng viên, công chức Vụ Pháp chế học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; Chuyên đề 04: “Bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở Chi bộ Vụ Pháp chế gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Nghị quyết của Chi bộ đã được 100% đảng viên Chi bộ nhất trí thông qua, các chuyên đề được sắp xếp, sinh hoạt trong các quý của năm 2014.

Sơn Nam