Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

03:32 AM 12/10/2012 Lượt xem: 280 In bài viết

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Nhung, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2010-2012, được sự quan tâm chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan UBDT, Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Cán bộ, đảng viên không ngừng phát huy phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong việc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan, các Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng ủy cấp trên và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban về xây dựng nhiệm vụ kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước cho các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và các Vụ chuyên môn của các Bộ, ngành khác xây dựng, tổng hợp nhu cầu kinh phí và giao dự toán đối với tất cả các nội dung công tác, các chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc quản lý đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định. Công tác tài chính-kế toán đã có những thay đổi hết sức căn bản trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong khâu kiểm tra thẩm định đã hướng dẫn các Vụ, đơn vị, các Ban quản lý dự án thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, cũng như qua kiểm tra đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém như chi sai mục đích, hạch toán không đúng quy định, kiên quyết chấn chỉnh, xuất toán, từng bước lành mạnh hóa công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan.

Trong nhiệm kỳ 2010-2012, Chi ủy Chi bộ đã cùng chính quyền tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ theo Quyết định số 396/QĐ-UBDT ngày 10/12/2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chi bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đổi mới tổ chức, cụ thể là việc phân công lại nhiệm vụ và thành lập tổ (bộ phận chuyên môn), phân công công việc, sử dụng cán bộ đúng tiêu chí, tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ theo quy định hiện hành của Nhà nước...

Bên cạnh những kết quả dạt được, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Tinh thần, ý thức phối hợp trong công tác, tính tiền phong gương mẫu của một số đảng viên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Vụ chưa cao; chưa phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công tác kểm tra đảng viên chưa đạt 100% đảng viên/nhiệm kỳ, mới kiểm tra được 3/10 đảng viên.

Tại Đại hội, các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015 của Chi bộ.

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ đã bầu Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Đồng chí Đặng Hà Lự, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính được Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ:

Các đại biểu làm Lễ chào cờ

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

Ban Chi ủy mới ra mắt

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2012 và Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015 chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Văn Phong