Vụ Địa phương II: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

04:13 AM 08/10/2012 Lượt xem: 302 In bài viết

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Bí thư Chi bộ  đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan UBDT, Chi bộ Vụ Địa phương II luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Cán bộ, đảng viên không ngừng phát huy phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu  trong việc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan, các Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng ủy cấp trên và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn tự học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ Vụ Địa phương II sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời  các Chỉ thị, Nghị quyêt của Đảng ủy cấp trên, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy UBDT; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo  và phối hợp chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác nghiệp vụ cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật cho từng cán bộ, đảng viên để phát hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo sự đồng thuận và đoàn kết cao trong Chi bộ; Phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả cao.

Tại Đại hội, các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015 của Chi bộ Vụ Địa phương II.

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

Đức Nguyên