Đại hội Chi bộ Thanh tra UBDT nhiệm kỳ 2012-2015

03:06 AM 28/09/2012 Lượt xem: 261 In bài viết
<xmp style="DISPLAY: inline" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false">

Tại Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Hán, Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan UBDT, Chi bộ Thanh tra Ủy ban luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên phát huy phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan, các nghị quyết của Chi bộ, của Đảng ủy cấp trên và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảng viên trong Chi bộ luôn tự học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ Thanh tra sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy UBDT; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để chỉ đạo, điều hành một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao trong công tác nghiệp vụ cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật cho từng cán bộ, đảng viên để phát hiện, uốn nắn, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo sự đồng thuận và đoàn kết cao trong Chi bộ; Tạo sự chuyển biến mới trong sinh hoạt, phương pháp làm việc nơi công sở, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả tốt, hưởng ứng tích cực các đợt thi đua do Công đoàn cấp trên phát động;  Chi ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức theo Nghị định mới của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra về lĩnh vực công tác dân tộc”…

Tại Đại hội, các đại biểu đại diện cho các Chi bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015 của Chi bộ Thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư  Đảng ủy UBDT ghi nhận những kết quả mà Thanh tra đã làm được trong nhiệm kỳ 2010-2012. Qua đó thấy được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Thanh tra; sự cố gắng của từng đảng viên trong Chi bộ; đặc biệt là sự phối hợp với các Vụ, đơn vị UBDT, các cơ quan Tung ương, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Chi bộ Thanh tra Ủy ban sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2015.

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ Thanh tra Ủy ban đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

Sơn Nam