Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

08:12 AM 27/03/2012 Lượt xem: 449 In bài viết

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản về quy định thi hành và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; quy định về những điều Đảng viên không được làm; những nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 01 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

 

 

Đ/c Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại Hội nghị

 

Quy định thi hành Điều lệ Đảng được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng do Đại hội XI của Đảng thông qua, đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn trong điều kiện hiện nay và từ nay về sau, như: nhiệm vụ đảng viên, quyền đảng viên, giới thiệu người vào Đảng, kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có đảng viên và chi bộ, đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, xóa tên đảng viên, lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng

Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị khóa X về những điều đảng viên không được làm. Sau gần 4 năm thực hiện, đã đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần triển khai thực hiện đồng bộ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trở thành cơ sở, chuẩn mực cho đảng viên gương mẫu, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; là căn cứ để cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, nhân dân, các tổ chức trong hệ thống chính trị giám sát đảng viên...

Nghị quyết số 01 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Văn Thái nêu lên các nội dung và giải pháp, cụ thể: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nề nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính thiết thực và phù hợp đặc điểm mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng; Chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Xuân Thường

Theo: cema.gov.vn [TT: TBC]