Đảng uỷ cơ quan UBDT sơ kết nhiệm vụ công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2011

08:25 AM 03/11/2011 Lượt xem: 230 In bài viết
<xmp style="DISPLAY: inline" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false">Theo báo cáo kết quả công tác quý III cho thấy, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2020; Đề án thành lập Học Viện Dân tộc; rà soát bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới 29 chương trình, dự án, chính sách cho vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2016 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện; Xây dựng chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc; Xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất cơ quan và nhà ở cán bộ, công chức…

Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ theo đúng kế hoạch của Đảng uỷ Khối đề ra. Kết quả đã có 215 đảng viên, Uỷ viên BCH công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh cơ quan tham dự Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đạt 95,13% đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 12,13-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các chi bộ đã triển khai đến toàn thể đảng viên nội dung các hướng dẫn trên trong sinh hoạt chi bộ tháng 8,9 và chủ động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm từng đơn vị.

Trong quý III, Đảng uỷ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng tiến hành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo UBDT thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý giai đoạn 2011-2016 cho 01 đồng chí; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương của UBDT giai đoạn 2011-2016 với chức danh Vụ trưởng và tương đương là 11 đồng chí, Phó Vụ trưởng và tương đương là 19 đồng chí.

Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quán triệt cán bộ, đảng viên chấp hành tốt kỷ luật lao động và kỷ luật phát ngôn; nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: Trong quý IV/2011, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiến hành rà soát nhiệm vụ được giao năm 2011, những nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành và nhiệm vụ nào sẽ hoàn thành trong quý IV. Tăng cường hơn nữa vai trò của cấp uỷ đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất; Tiếp tục tiến hành và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng uỷ năm 2011; Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Uỷ ban chỉ đạo xây dựng nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT giai đoạn 2011-2016 và tiến hành rà soát, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của các đơn vị theo nghị định mới; Triển khai thực hiện tốt hướng dẫn tổng kết công tác năm 2011, đánh giá, phân loại, khen thưởng chi bộ, đảng viên theo đúng quy định; Chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ. Sinh hoạt chi bộ phải trở thành nơi để đảng viên tự phê bình và phê bình, thể hiện tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; Thường xuyên chăm lo giáo dục và bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đoàn kết tốt nội bộ; Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua ở các vụ, đơn vị, tạo không khí sôi nổi và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2011.

Văn Phong