Đảng ủy Ủy ban Dân tộc: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

08:12 AM 08/09/2011 Lượt xem: 233 In bài viết

Dự Hội nghị có các đồng chí: Bế Trường Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBDT; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan UBDT.

 

Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy UBDT phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ủy cơ quan UBDT là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan trong năm 2011. Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên UBDT đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thuyết trình những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI của Đảng, cụ thể như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Với những nội dung sâu rộng của các văn kiện cùng với kiến thức thực tiễn phong phú, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã có những phân tích sâu sắc, dễ hiểu, kèm theo đó là những số liệu, ví dụ minh họa sống động, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về các nội dung, các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp và định hướng trong mỗi văn kiện của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua nội dung của các văn kiện, toàn thể cán bộ, đảng viên dự Hội nghị đã tham gia, đóng góp những ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng bộ cơ quan, phấn đấu thực hiện các mục tiêu như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định chính sách dân tộc; Đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm vai trò của lãnh đạo cấp ủy; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBDT phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy cơ quan, đ/c Bùi Thị Hồng Thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBDT đề nghị: sau Hội nghị, các chi bộ tiếp tục chỉ đạo, triển khai việc học tập, nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết bằng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể. Mỗi cá nhân tiếp tục tự nghiên cứu nội dung các văn kiện Đại hội, nói và làm theo Nghị quyết, vận dụng sáng tạo tinh thần  Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; các chi bộ báo chí của cơ quan tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI cùa Đảng đến với quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng cộng sản Việt Nam./

 

[L.X.T]